Byznys po česku


V tomto článku se nebudeme zmiňovat o politice spojenou s byznysem, lobbingu, spoustu vymyšlených a nedomyšlených teorií, které se týkají našeho nerostného bohatství, zvanélithium. Politici, geologové, byznysmeni a těžaři, se určitě nějak dohodnou. Kdy, kdo, jak a za kolik – to je budoucnost…
Ne každý člověk ví, k čemu se tento vzácný alkalický nerost využívá. Na druhé straně je mnoho lidí, kteří o využitelnosti tohoto nerostu vědí hodně.
povrchový důl
Zajímají nás především finální produkty, kde využití lithia je velmi důležité pro pokročilé technologie ukládání energie:
·         alkalické Li-baterie
·         baterie Li-vzduch
·         Li-baterie pro obnovitelné zdroje
·         Stabilizace sítí
·         chytré telefony
·         notebooky
·         elektromobily
·         nanotechnologie
·         Z lithia se spotřebuje největší množství ve formě uhličitanu lithného Li2COpředevším ve sklářském a keramickém průmyslu, kde se využívá hlavně kvůli snižování bodu tání (např.: sklokeramické desky).
Pokud brouzdáte po internetu, studujete a chodíte do knihoven, tak si samozřejmě můžete o tomto nerostu najít vše, co vás zajímá. My vás chceme v krátkosti s lithiem pouze seznámit nebo jen osvěžit školní paměť z Mendělejevovi periodické soustavy prvků:
  v  Lithium – Li
lithium polymerová baterie

ve zkratce:
alkalický chemický prvek s hustotou 534kg nam-3 je nejlehčí kov na zemi. Patří mezi neušlechtilé kovy. Lithium je lehký, lesklý velmi měkký kov. Barva na řezu je stříbrobílá. Po chemické stránce je velice rychle reaktivní, na vzduchu je velmi nestálý. Hned se pokrývá vrstvou hydroxidu lithného (LiOH), který je silně agresivního a korozivní. Páry z lithia mají hnědou barvu.
  v  Lithium se v přírodě nevyskytuje jako čistý (elementární) prvek, nachází se pouze ve sloučeninách s doprovodem sodíku a draslíku. Přírodní lithium je směs dvou stabilních izotopů  6Li  a 7Li.  Lithium obsahuje tyto důležité minerály: eucriptit, petalit, spodumen, amblygonit, lepidolit (vzácně trifilín a cinvaldit).